عمل تزریق باسن روشی غیرجراحی برای افزایش حجم باسن با استفاده از تزریق چربی از مناطق دیگر بدن. این روش می‌تواند باعث افزایش تعادل بین اندام‌های بدن و بهبود شکل باسن شود.

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.