رینوپلاستی

رینوپلاستی: جراحی پلاستیکی بینی برای تغییر شکل و اندازه بینی و بهبود عملکرد تنفسی. این جراحی می‌تواند باعث افزایش اعتماد به نفس و بهبود کیفیت زندگی فرد شود.

نیاز به مشاوره دارید؟

مشاوره جراحی پلاستیک و دریافت اطلاعات بیشتر...