جراحی بینیDr Ahmadi

رینوپلاستی یا جراحی زیبایی بینی + نمونه کار

/
رینوپلاستی یا عمل زیبایی بینی هارمونی صورت و تناسب بینی را افزایش میدهد. همچنین میتواند با رفع ساختار بینی باعث بهبود تنفس ناقص شود.