دکتر مهدی احمدی

فوق تخصص جراحی زیبایی و پلاستیک در تهران

نفر برتر بورد فوق تخصصی جراحی پلاستیک.

عضو انجمن بین‌المللی جراحان پلاستیک.